Pakalpojumi

Es palīdzu Tev un Tavam uzņēmumam ceļā uz efektīvu ikdienu

Savā profesionālajā darbībā apvienoju trīs lomas:

  • fasilitators;
  • biznesa treneris;
  • vadības konsultants.

Mana misija ir iedziļināties un izprast, kura loma vai to kombinācija ir piemērotāka vēlamā rezultāta sasniegšanai.

Tēmas, kurās Tev būs vērtīgi ar mani sadarboties

LEAN, Procesu vadība un uzlabojumu projekti

Procesu vadības kvalitāte un efektivitāte ir, iespējams, svarīgākais elements organizāciju darbībā.

Dizaina domāšana, koprade un sadarbība

Daudzi sarežģīti jautājumi ir risināmi veicinot iesaistīto pušu radošu un konstruktīvu kopdarbu.

Vadības kompetences

Vadītāju kompetenču attīstība – gan tā saucamiais Vadītāja ABC, gan vadītāju atbalsts konkrētās iniciatīvās

Digitālā transformācija un pārmaiņu vadība

Katru dienu mums jāatbild uz jautājumu – vai un kā es pielāgojos šodienas nepieciešamībai.

Komandu vadība

Sadarbība, komunikācija, orientēšanās uz mērķi un motivācijas jautājumi.

Pieaugušo izglītība

Nepārtraukti uzlabojumi prasa nepārtrauktu mācīšanos un domāt pāri robežām.

Problēmu risināšana

Labi definēta, izprasta un pamatota problēma ir puse no risinājuma.

Stratēģijas un pārvaldības plānošana

Jo skaidrāks virziens un apvidus, jo ātrāk nonāksim pie kontrolpunkta.

Pakalpojumi

Apmācības un treniņi

Vadu dažāda formāta mācības grupām un individuāli. Lekcijas un semināri ar augstu dalībnieku iesaisti un skaidriem ieguvumiem (zināšanas, rīki, mindsets un iedvesma), kurus pēcāk pielietot ikdienā. Piedāvāju jau izstrādātas programmas, kā arī pielāgot vai izstrādāt programmu konkrētā uzņēmuma vajadzībām. 

Ticu jēgpilnām un mērķtiecīgām mācībām, kas tiek organizētas biznesa vai cilvēku vajadzību rezultātā, tāpēc piedāvāju arī pēc-apmācību atbalstu dalībniekiem.

Biežākās sarunu tēmas

Fasilitēšana un procesu virzīšana

Bieži pareizie jautājumi un atbildes slēpjas kaut kur starp iesaistītajiem cilvēkiem, bet tikai ar skatu no malas un papildus informāciju tie parādās virspusē. Es, izmantojot fasilitātora pieredzi, radu vidi, kurā visi iesaistītie strādā viena mērķa virzienā. Piedāvāju ne tikai uzņemties paša procesa vadību, bet piedalos arī plānošanā un pēcapstrādē, lai ir vienota plūsma no sākuma līdz procesa beigām. Rezultāts šādai sadarbībai ir nevis tikai interesanti pavadīts laiks, bet arī pielietojamu nodevumu izveidošana. Jā, dodu arī iespēju produktīvi izstrīdēties, ja tas nepieciešams.

Biežākās sarunu tēmas

Vadības konsultācijas un projekti

Piedāvāju vadības konsultācijas uzņēmumiem, kā arī uzņemos atbalsta lomu projektu vadībai. Palīdzu vadītājiem un uzņēmumiem definēt problēmas un risināmos jautājumus ar augstu pievienoto vērtību. 

Biežākās sarunu tēmas