LEGO® SERIOUS PLAY® metode

Jēga un Ideja

LEGO® SERIOUS PLAY® ir veids, kā, cilvēkiem kopīgi risinot sarežģītas problēmas, panākt lielāku iesaisti, plašāku redzējumu, aktīvu līdzdalību, lielāku apņemšanos un atbildību no iesaistītajiem, kā arī skaidrāku, līdz ar to, ātrāku ieviešanas procesu.

LEGO® SERIOUS PLAY® metode (LSP) ir fasilitēta (procesa vadītāja virzīta un sekmēta) domāšanas, komunikācijas un problēmu risināšanas metode, ko lietot dažādās grupās un komandās, kā arī individuāli.  Ar LSP metodi risināmie jautājumi iegūst 3D formu un sniedz iespēju kopīgi paskatīties uz tiem no dažādiem rakursiem, izspēlēt dažādus scenārijus un veidot kopīgu izpratni par sarežģītām struktūrām un problēmām.

Pieņēmumi uz kuriem balstās LSP

Mēs dzīvojam sarežģītā pasaulē un risinām kompleksas problēmas;

Vadītājiem nav zināmas visas atbildes; 

Visiem iesaistītajiem ir vērtīgs pienesums, atliek to tikai sadzirdēt un ieraudzīt;

Cilvēki dabiski vēlās radīt savu pienesumu, būt daļa no kaut kā lielāka, ieraudzīt savu daļu lielākā mērķī vai rezultātā;

Komandas darbā nereti labas idejas, zināšanas un citi vērtīgi pienesumi paliek komandas biedru prātos – neizmantoti un nedzirdēti;

Darbinieku iesaiste ir ne tikai vēlama un vērtīga, bet kritiski svarīga organizāciju ilgtspējai, kultūrai un sasniegumiem;

Ja visas problēmas varētu atrisināt ar sapulci, darba uzdevuma iedošanu, Excel un epastu, tad mēs sen visas problēmas būtu atrisinājuši!

LSP metodes pamatojums

The LEGO®SERIOUS PLAY® metode ir veidota starpdisciplināri izmantojot sasniegumus no konstruktīvisma, kognitīvo un neirozinātņu disciplīnām, fokusējoties uz iztēles domāšanas veicināšanu un spēles elementu potenciāla izmantošanu. LSP metode ir pārbaudītu tehniku kopums, kas pielāgojams un kombinējams atbilstoši uzdevumam un sagaidāmajam rezultātam. 

Lai nodrošinātu labāku iesaisti, dalībnieku gatavību un plūsmas teoriju (flow) parasti sāk ar dažādiem prasmju (skills building) un iztēles (imagination) veicinošiem uzdevumiem.

Kādus jautājumus var risināt ar LSP?

LSP var izmantot risinot jautājumus, kas skar organizācijas attīstību, komandas līmeņa jautājumus un arī individuālā līmenī šī metode sniedz rezultātus.

01.

Organizācijām

 • Stratēģijas un vīzijas attīstīšana
 • Dažādu scenāriju attīstīšana / Biznesa attīstība
 • Iesaistīto pušu pārvaldība
 • Dizaina domāšana / Service Design / Inovāciju jautājumi
 • Pakalpojuma groza attīstīšana
02.

Komandām

 • Iekšējā un ārējā komunikācija/ sadarbība
 • Iesaistīto pušu un aģentu pārvaldība 
 • Nodaļas vai departamenta plānu un mērķu veidošana
 • Komandas kultūras problēmas un attīstība
 • Lomu un atbildību definēšana
 • Komandu veidošana (Team building) un attīstība (Team development)
03.

Individuālajiem profesionāļiem

 • Karjeras attīstība
 • Personīgā izaugsme
 • Problēmu risināšana un lēmumu pieņemšana

LEGO®SERIOUS PLAY® metode paredz septiņu dažādu tehniku pielietošanu (application techniques):

AT1: Individuālo modeļu būvēšana un stāsti

AT2: Kopīgo modeļu būvēšana un stāsti

AT3: Ainavas veidošana

AT4: Savienojumu veidošana

AT5: Sistēmu būvēšana

AT6: Emergence (pēkšņo situāciju) simulācija, izspēle un lēmumi

AT7: Vienkāršie virzības principi (Simple guiding principles)

LEGO®SERIOUS PLAY® metodes pamata process sastāv no 4 soļiem:

1. Jautājuma uzdošana

Skaidrs un precīzs fasilitatora uzdots jautājums par tēmu

2. Būvēšana

3D Lego modeļu veidošana

3. Dalīšanās

Dalībnieku stāsti par izveidoto modeli

4. Refleksija

Secinājumi un lēmumi

Ieguvumi:

Kāda nozīme fasilitatoram?

Esmu apguvis LEGO® SERIOUS PLAY® metodi 2021.gadā, sertifikācijas kursos Krakovā pie Michel Cloosterman, kopš tā laika regulāri izmantoju LSP darbā ar klientiem, taču kā fasilitators (ar dažādām metodēm) strādāju jau vairākus gadus.

Semināra dienaskārtības piemērs:

 1. Atklāšana, Ievads – Par dienaskārtību, par metodi, par noteikumiem un nosacījumiem;
 2. Skills building & Imagination  – nodrošinām, ka visi jūtās ērti un atbrīvojas;
 3. Pārtraukums;
 4. Individuālo modeļu būvēšana* – Fasilitātors uzdot jautājumu un dalībnieki individuāli būvē modeļus;
 5. Kopīgā modeļa būvēšana* – No individuāliem modeļiem tiek veidots komandas kopīgais modelis, kur tiek saglabāts gan kopīgais, gan unikālais no individuālajiem modeļiem;
 6. Pusdienas;
 7. Ainavas būvēšana* – Ap kopīgo modeli tiek veidoti individuāli modeļi, kas raksturo vidi, ietekmes un apstākļus;
 8. Savienojumu veidošana* – Individuāli tiek veidoti savienojumi, kas tiek kopīgi pārrunāti;
 9. Pārtraukums;
 10. Dažādu situāciju (pagātnes un nākotnes) izspēlēšana, simulācija kopējā modelī*;
 11. Vērtību un principu definēšana*;
 12. Refleksija, diskusija, kopīgi lēmumi, rīcības plāna fiksēšana.

Ar * atzīmētas tehnikas, kur izmanto pamata procesu: – jautājums – būvēšana – dalīšanās – refleksija.

Dalībnieku skaits:

Lai arī LSP metodi var lietot arī individuāli, optimāls dalībnieku skaits ir līdz 12.  Tas saistīts ar grupas dinamiku, laiku un fasilitatora spēju virzīt procesu nodrošinot 100% iesaisti. Lielākās grupās šo metodi izmantot var dalot grupu mazākās apakšgrupās.

Ilgums:

 LSP semināra norise un ilgums ir atkarīgs no konkrētā uzdevuma, taču ierastie formāti ir pusdienas (4h) un pilnas dienas (8h) semināri, kā arī pusotras dienas izbraukuma seminārs.

Formāts:

LSP metodi ir ierasts izmantot klātienes semināros, taču šī metode ir izmantojama arī tiešsaistē, sakārtojot atsevišķus tehnoloģiskus un loģistikas priekšnosacījums.

 

Vēlies uzzināt vairāk un pārrunāt savu situāciju, lai saprastu vai un kā šī metode Tev der?

Biežākie mīti pr LSP

 1. Radošs veids, kas iedrošina jaunas perspektīvas 
 2. Zinātnē balstīta metode
 3. Fasilitēts process  – mēs risinām svarīgus jautājumus nevis sacenšamies likt LEGO® vai “atpūsties”! 
 4. Procesā notiek rezultātu un lēmumu fiksēšana
 1. Radošiem cilvēkiem arī bez LEGO® ir viegli risināt lietas, tieši tāpēc šī metode ir veidota – lai visiem ir iespējas
 2. Visos semināros ir laiks un vieta apgūt LEGO® likšanu – ne visi ir lietojuši tos dzīvē, tāpēc kopā mācāmies un sagatavojamies! 

Tā ir metode, kas ir pieteikami plaša un tās dažādās tehnikas ir pielāgojamas, taču ir vairāki priekšnosacījumi, kam ir jāizpildās, lai LSP varētu izmantot, tāpēc šī metode nav “sudraba bulta”!

LSP lieto daudz dažādi “nopietni biznesi” – valsts pārvalde, tehnoloģiju, pakalpojumu sfērā, arī farmācijā un citur! 

 1. Nē, bet tos ir ieteicams lietot. Kāpēc? Jo tad visiem dalībniekiem ir vienādi komplekti, vienādas izejas pozīcijas. Speciālajos komplektos arī īpašie piedomāts par dažādu klucīšu nozīmes un metaforu iespējām, kā arī nodrošināts labs klucīšu klāsts iztēles lidojumam. 
 2. Ar “parastiem komplektiem” arī var droši strādāt, taču tad vēl lielāka nozīme ir procesa fasilitēšanai. 
 1. Metodes apguvei noteikti nav nepieciešams dabas dots talants, bet ne velti ir intensīvi metodes fasilitatora kursi un sertifikācija – LSP metodes fasilitēšana prasa labi pārzināt metodi, konkrētās tehnikas un jautājumu formulēšanu, kā arī prasmes strādāt ar komandu, problēmu risināšanu.
 2. LSP izšķir divas lomas – fasilitators un procesa vadītājs. Ja fasilitators nodrošina darba plūsmu pats aktīvi nepiedaloties kā dalībnieks, tad procesa vadītājs vienlaikus piedalās kā dalībnieks un kā fasilitators. Tāpēc šo metodi var izmantot arī speciālisti un vadītāji savā darbā, taču augstāk minētais paliek spēkā – ir jāprot metode un tehnikas.